Pages

ඔබට සිත ආදරේ කරයි...


Gm          Eb   Cm     Gm
ඔබට සිත ආදරේ කරයි
            F
දෙතොල ගොලුවි සිට්යි
           Gm            F
නගුනු සෙනෙහෙ කියනු බරිවි
           Eb  Cm   Gm
මගෙ සිත වෙදනා විදි //
Gm          Eb   Cm   Gm
ඔබට සිත අදරෙ කරයි.....


 Gm          Bb           Gm
ලවන් හසකෑන් නුවන් කෑල්මන්
           Eb
හොදින් හදුනන්නෙ ආදරේ
           Cm              Gm
නුවන් රෑහනින් බෑන්දෙන්නට පින්

නොමෑතිදො මා කෙරේ
         F             Eb
මගෙ විජිතෙ සිනා නොමෑති
         Dm       F
විඩාපත් වෙද ජිවිතේ
       Gm         F
ඔබෙ ඇසුරෙ ඔබෙ සෙවනේ
         Eb   Cm   Gm
නවතන් වෙද මා වෙතේ…….

 
Gm      Bb              Gm
ඔබෙ පෙම්ලොල් හදෙ නොකෑලෑල්
          Eb
ලෑගුම් සොයමින් නුවන් අයා
               Cm          Gm
යොවුන් බිගු දෑල් හෙලු හසරෑල්

මසිත සුසුමන් දවා ගියා
         F             Eb
මගෙ විජිතෙ සින නොමෑති
         Dm       F
විඩාපත් වෙද ජිවිතේ
       Gm         F
ඔබෙ අසුරෙ ඔබෙ සෙවනේ
         Eb   Cm     Gm
නවාතන් වෙද මා වෙතේ…….

සුදු ඇදුමින් සෑර - jaya sri

G                           Am
සුදු ඇදුමින් සෑරිි මුව හසරෑල්ලෙ
G                           Am
 අරලිය ගහ යට සුවිසුරු නිල්ලෙ
C
 තනිවන විට මා සමගින්
G
 ඉගිකර අදිමදි කරමින්
D                           G
 තනිවෙමු සොදුරියෙ අපි සනසිල්ලේ

Em
රන්තරු වට කර පයන සද අති
සෙවනලි සිතුවම් රෑ
                        C          D Dsus D
සිහිනෙන් ඔබ එන විට පිබිදෙන්නෑ....
Em
අඩවන් වු දෙනෙතින් ඔබ බෙලු කල
මගෙ සිත ඉවසුම් නෑ
                         C       D Dsus
කුමරියෙ ඇයි ඔබ තනියෙන් සුසුමන් පෑ
D                D7        G
කුමරියෙ ඔබ අද මා ලග නෑ

Em
ගන් තෙර ලග බට පන්දුරෙ සිලි සිලි
හඩ මට සිහිලෙල් රෑ
                  C             D   Dsus D
කුලුන්දුල් ආදර හෑන්ගුමන් විසිරෙන්...නෑ
Em
පාසෙල් යන ඔබ මවත සිහිවෙනවිට
මට ඉවසුම් නෑ

මගෙ සිත තනිවම, දොඩවයි
C        D Dsus
සමගින්
 D                D7       G
කුමරියෙ ඔබ අද මා ලග නෑ

සිoදුව මෙතනින් බලන්න..... 


මා හඩවලා….. BnS ft Rookantha

  A               C#m
මා හඩවලා, හදවත සලා
    D           Bm               A
පෙරදාක මාගෙ දෙනුවෙන් රතු වෙලා
    F#m               C#m 
දෑන් කිසිදිනෙ, නෑහෑ වගෙ...
     A   Bm     F  G        A
හද ආදරෙ පිරි ඉතිරෙනවා

D             Bm
සිත පිබිදි, නෙතු පහෑදි
E           E7        A  A7
ඔබ හමුවි, සුවන්ද දිදි
D         Bm
දිවිය පුරා, මම එනවා
E           E7    A               F|G|A
මගෙ දෑතින්..., ඔබ අල්ලා...

මා හඩවලා…..

D            Bm
හද උතුරා, ගන්නට බෑ
E             E7         A  A7
සිත පාරා..., සනසනු බෑ
D                   Bm
අවරගිරින්, හිරු පයනු බෑ
E         E7           A  F|G|A
ඇය හා මා  එක්වෙනු බෑ

මා හඩවලා…..

නිලුපුල් දෙනෙතයි - Daddy

D       F#m      Bm        G
නිලුපුල් දෙනෙතයි    කොමල මොහුනයි
Em       A7      D
ඔබ මට කුසුමක් වගෙ හෙගේ
Bm         B7       Em      G
මගෙ හිත සසලයි, දෙනුවන් කෙලම්බෙයි
A   A7             D
කියගන්න බෑ , ආදරෙ...

D         F#m    G       Em
දිගු නෙත් බෑල්මයි, සුදු ඔබෙ මුහුනයි
G      A   F#m E      E7
ඔබ මා ලන්වුවා.. මගෙ හද නිසලයි
A           G          A        D
ඔබවම අයදි.. සිත අසරන වෙනවා

D      F#m     G       Em
ඔබ මා ඇමතු, මුල් දින සෑනකින්
G    A      F#m
මගෙ මුව ගොලු වුවා
E        E7         A
පෙම් ලොව ඔබමයි ඔබවම පතමින්
G       A7        D
අද මා ලත වෙනවා....


ඔබ පිපුනා - කසුන් කල්හාර


     A       F#m           E
ඔබ පිපුනා මගෙ නෙත් රිදෙන මනේ
       F#m      A     E      A  F#m|C#m|F#
ඔබ සෑලුනා මගෙ සුසුම් වෙල් ගානෙ
       F#m    A    E        D
ඔබ දිලුනා මෙ තරු වෑරු අහසෙ
    C#m     F#m         A
ඔබ රෙදුනා සොදුරු සිහිනේ

ඔබ පිපුනා....

A   F#m       A     F#m     A
ආදරෙ    මන් මේ දකින සිහිනෙට...
F#m    E        F#m    E      A
හතරවට මල් පිපෙන මේ සිහිනෙට
G                         A
නෙලා මල් සිහින මේ සිහිනෙට
            G             A
මටම මා රෑවටෙනා  සිහිනෙට

A   F#m    A    F#m       A
අසෙන්නෙ ඔබ මුමුනනා වදනුයි
F#m   E     F#m  E           A
දේනෙන්නෙ මෙ ඔබ එවු මද පවනයි
G                        A
වෙලෙන්නෙ මා වටා ඔබෙ දෑතයි
               G                       A
සෙලෙන්නෙ සිත අවදි වේ යයි බියටයි


නීල කන්දු ගෑටෙ - රයිනි චාරුකා

C
නීල කන්දු ගෑටෙ ගෙන නිදහසේ,
                          G
මතින් මත් උනා, කුලුදුල් ආදරෙ
C
තුරුනු මල් වියෙ , සුවන්ද මල් පිපී
                            G
ලොවට දේ සුවෙ, ලස්සන ජීවිතෙ

Am           Em
නොදුටුව පෙම් oගා
Am        Em
නෙත් ඉවුරෙ හන්ගා
F         G       C
මා සිත කලඹනවා
Am               Em
ගිරීශ්මයෙත් සුව කෑන්දා
Am               Em
වසන්තයත් කරපිනා
F      F#m     G     C
සිසිල ගෙන එනව, එනවා..

Gm            
රන්තරු දිලෙ, ඔය ඇස් වගේ
                C           F
රන්කද මගේ, පිවිතුරු ආදරෙ
Gm
ජීවන මගේ, පන නල හදෙ
C                         F
සිත නලවනවා පෙම් රස ආදරේ
Em            Am  G     Dm/G7     C
පෙම් හෑගුම් මවනා, මල් සිනා    දෙනවා

Gm                 
මිනි මුතු අගෙ, නෙත ඔබ වගෙ
C                       F
පෙම් කන්ද මගෙ, රන්දොර ආදරෙ
Gm
චන්දන වගෙ, සුවදට ඔබෙ
C                        F
මන් මත් වෙනව සොන්දුර්යි ජීවිතෙ
Em            Am  G     Dm/G7     C
පෙම් හෑගුම් මවනා, මල් සිනා    දෙනවා


සි0දුව මෙතනින් බලන්න.. 

REDEMPTION SONG - Bob Marley

----------------|----------------|--------------------|------------|
----------------|----------------|--------------------|------------|
----------------|----------------|--------------------|------------|
----------------|------2---O-----|--------------O-----|------------|
------O---2-----|--3-----------2-|------O---2-------2-|--3---O-----|
--3-----------3-|----------------|--3-----------------|----------3-|

----------------|----------------|----------------|------------|
----------------|----------------|----------------|------------|
----------------|----------------|----------------|------------|
----------------|------2---O-----|--------------O-|------------|
------O---2-----|--3-----------2-|------O---2-----|--3---O-----|
--3-----------3-|----------------|--3-------------|----------3-|

    G                      Em7
Old Pirates, yes, they rob I.
    C         G/B             Am
Sold I to the merchant ships
G                      Em  C         G/B       Am
minutes after they took I   from the bottomless pit.
       G            Em7
But my hand was made strong
C           G/B          Am
By the hand of the Almighty.
     G                  Em   C          D
We forward in this generation triumphantly.

Chorus
                         G  C    D          G
   Won't you help to sing    these songs of freedom?
          C     D       Em  C   D      G
   'Cause all I ever had,    redemption songs,
  C   D      G        C
   redemption songs.
D     G                           Em7
Emancipate yourselves from mental slavery,
           C           G/B             Am
None but ourselves can free our minds.
       G                    Em
Have no fear for atomic energy,
              C         G/B            Am
'Cause none of them can stop the time.
    G                        Em7
How long shall they kill our prophets
        C       G/B            Am
While we stand aside and look?
             G            Em
Yes, some say it's just a part of it.
      C                 D
We've got to fulfill the book.

Chorus

Emancipate yourselves from mental slavery,
None but ourselves can free our minds.
Have no fear for atomic energy,
'Cause none of them can stop the time.
How long shall they kill our prophets
While we stand aside and look?
Yes, some say it's just a part of it.
We've got to fulfill the book.
Won't you help to sing these songs of freedom?
'Cause all I ever had, redemption songs,
These songs of freedom, songs of freedom.

G       320003          Em7     020000
C       x32010          G/B     x20003
Am      x02210          Em      022000
D       xx0232

ඉරි තෙලුනු වලා - අමරසිරි පීරිස්


Dm F      Dm
ඉරි තෙලුනු වලා
    F        Dm
උඩු වියන් යටින්
     F      Dm      Gm
මුදු තාර අතිරිල්ලෙ
Bb
යමු යමු යමු අපි
                Dm
ඇවිද යමු ප්රෙමියෙ
    Gm
සිව් දෙසින් හම්ඹා එන
F      C        Bb      Am   Dm
මොටොරත රග සෙනග රවටනු

Dm    F       Dm      Gm          Dm
වටපිටෙ සීරුවට විදුලි අස් සිනාසෙවි
    Gm                              C    Am      Dm
නොරෑවටී යන්න යමු කහ ඉරෙන් එතෙර විලා
     C     C7       Dm
කහ ඉරෙන් එතෙර වීලා

Dm    F        Dm        Gm             Dm
රිය පෙලෙ කිරුලු හිමි රජවරුන් අත වනාවී
     Gm                             C      Am     Dm
බිම බලන් යන්න යමු කහ ඉරත් රෑලි වෑටිලා
     C      C7      Gm
කහ ඉරත් රෑලි වෑටිලා

මල් වරුසාවෙ - කසුන් කල්හාර

C   Am       F     G     Am      
මල් වරුසාවෙ.. පාවීී  එන්නම්
           F      G         Am
රෑ අදුරෙ.. තරු කෑට අතරින්
F    G      Am
ඔබ එනවානම්
F       G  C                 Am
රෑදෙන්නම්  සිහිනෙ… සීත  රෑයෙ
F       G       Am
තනිකම නොදනෙ
F   G    Am    F   G   Am
නිල් ආකසෙ       පාවි එන්නම්
F   G    A
පාවි එන්නම්…

[Inter]

| Dm | G | C | Am |
| Dm | G | C | E  |
| F  | G | C | F  |
| Bb | - | G | -  |

C        Am      F    G
පිනිදිය විසුරුනු ගන් ඉවුරෙ
Am     F   G
දිය රල බිදුනෙ ගී හඩ සේ
Em              F
ඔබ මා උන් සිහින පයේ
F         G          Am
සනෙහෙය් දෑනුනේ
F   G      Am    F   G     Am
මල් වරුසාවෙ…  පාවි එන්නම්
F   G     A
පාවි එන්නම්

සීතම සීත හිම කාලෙ - jaya sri


E        Bm     A    E
සීතම සීත හිම කාලෙ
E    Bm   A    E
සුදො සුදු හිම වෙස්සෙ
G          B
ඔබෙ දෑතෙ පෑටලිලා
E     Bm    A    E
ඇත එපිට හිම යායෙ
D
තනිවෙන්න සිප ගන්න ආසයි
            E
මගෙ හිම කුමරි
D
තනිවෙන්න දග වෙන්න ගන්න ආසයි
            E
මගෙ හිම කුමර්යි

C#m
සීත ඉර්තුව බොද වෙලා
B          A       E
වසන්තයෙ සොදුරු රෑයෙ
C#m
තනිව ඉකි බින්දින චෙරි යායෙ
A
ගීයකින් මගේ හදේ
D
අදුන ලස්සන
 B
අමතක කරන්න ලොබයි
     E
මගෙ කුමරි...

සිතම සිත හිමකාලෙ..

C#m
පාලු නිදි නති යාමෙ
B          A      E
o්වෙල තෙපලු කතා
C#m
සිහිනයක් වගෙ මතකෙ
A
කිසිදා උරුම වී නතත්
D
ඔබෙ දෙතොල් සිප ගන්නට
B
දෙන්නකො දෙන්නකො
   E
හිම කුමරි…

සිතම සිත හිමකාලෙ….

මෙතනින් සින්දුව බලන්න.... 

මගෙ පුන්චි රොස මලෙ - අමරසිරි පිරිස්

Asus4   C      Am     Dm
මගෙ  පුන්චි රොස මලෙ           
                Bb           C
මමයි නුඹෙ වියපත් ඹබරා..
                    Am               Dm
නු්ඹ හීනෙන් වත් නොදකින කුමරා
 Am                     C             Dm
නු්ඹ හීනෙන් වත් නොදකින කුමරා

Dm    Am       Dm
කලුවර රෑ සන්දක් වගේ
          Gm     Am
අහසෙ නුඹ ඉන්නවනම්
Bb           Gm       F      Gm    F    C
ආසයි මම නොකියු කවිය ඔබට කියන්න
Am          C               Dm
තරහක් නෑ නුඹ බෑස යන්න

Dm          Am     Dm
මගෙ පුන්චි නවතනෙ
        Gm        Am
අවිදින් සෑරි සරනවනම්
Bb        Gm    F     Gm       F     C
අසයි මම කවුලු පියන් හෑරල තියන්න
Am         C          Dm
තරහක් නෑ නෑවිත් ඉන්න

Asus4    x02230

රෑ... සිහිනෙන් - නාමල් උඩුගම


Am      F
රෑ... සිහිනෙන්
    G                  Am
ඔබ ලග මා... සෑනසෙනව...
        F
... සෑබවින්
   G                 Am
ඔබ ගෑන සිත ලතවෙනව... //

C                F
මේ... බෙන්දුනු සෙනෙ
    G              Am
කෙදිනද මා පවසන්නෙ
C            F
...දරිය කියා
    G              Am
කෙලෙසද මා අමතන්නෙ
      F
අපෙ ලොවෙ
    G               Am
කෙදිනද අප තනිවන්නෙ

C             F
... සනසවමින්
G                Am
ගී වෑල් ගයමි මා
C             F
... මිහිරි ලොවෙ
    G             Am
සෙනසුම මා ලෙබගන්නම්
        F
කුමරියනෙ
       G              Am
කිමද මා ගෑන නොසිතන්නෙ

ටෑබ් කියවිම.......


ගිටාර් වාදනයෙදි අවශ්ය නොට්ස් සටහන් කිරිමෙ ක්රමයක් ලෙස ටබ් කරමය යොද ගනි.ගොඩක් වෙබ් ස්යිට් වල තියෙන්නෙ නොට්ස් ටෑබ් ආකාරයටයි මෙනිස මෙය ඉත වදගත් ලිපියක් වෙනව. මුලින්ම බලමු ටෑබ් කියන්නෙ මොකද්ද කියල මමෙ මෙ පහත පෙන්ව අත්තෙ උදාහරනයක්.

Chord  A
E ------------------------------------
A --0---------------------------------
D --2---------------------------------
G --2---------------------------------
B --2---------------------------------
E --0---------------------------------

ඉහත පෙන්වා ඇත්තෙ A chord අල්ලන විදියයි.තිරස් කඩඉරි වලින් Strings 6 පෙන්වා ඇත.ඉලක්කම් වලින් අපි String 1 අල්ලන්න ඔන ෆ්රෙට් 1 පෙන්ව තියනවා.සාමන්යෙන් කොඩ් 1ක් ප්ලෙ කිරිමෙදි strings 6යම 1ක් වර පික් කරන බව පෙන්වන්න ඉලක්කන් සියල්ල එක කෙලින් සිරස් ඉරක ඇත. ඉහත සටහනෙ  2 යනු 2 Freat එකයි.0 යනු open string එකයි. අපි දෑන් බලමු ලිඩ් පාට් 1ක් කොහොමද කියවන්නෙ කියලා.

e------------------------------
B------------------------------
G-----------------------2-0-0--
D--------------2-0-3-----------
A-----0-2-3--------------------
E--3---------------------------

මෙය ප්ලේ කිරිම පටන් ගනෙ වමෙ සිට දකුනටයි.ඉහත උදහරනෙ ප්ලෙ කෙරන්න ඔන මුලින්ම E6 ස්ට්රි0 1කේ 3වන ෆ්රෙට් එකෙන්.එතනසිට පිලිවලට සටහනෙ අති අයුරින් ප්ලෙ කරගෙන යන්න. ඉහත ටෑබ් 1 ගොඩක් ප්රසිද්ද සින්දුවක LOS LOBOS - La Bamba song 1ke Intro පාට් 1ක. මෙක කියවන්න ලොකු ස0ගිත දෑනුමක් ඔන නෑ.අපිට කෙරන්න තියෙන්නෙ ඉලක්කමට අදාල ෆ්‍රෙට් 1ක අගිල්ලෙන් තද කර ප්ලෙ කිරිම පමනයි. මෙය ඉදිරි පඩම් වලට ගොඩක් වදගත් පඩමක්.පහත මම ත්ව උදාහරන කිහිපයක් දක්වන්නම්.

E   F   G   A   B   C   D
|-0---1---3---0---2---0---2-|
|-0---1---0---2---4---1---3-|
|-1---2---0---2---4---0---2-|
|-2---3---0---2---4---2---0-|
|-2---3---2---0---2---3-----|
|-0---1---3-----------0-----|

ඉහත පෙන්ව අත්තෙ කොඩ්ස් කිහිපයක් ටෑබ් අකරයෙන් දෑක්විමක්.


e--------------------------------------------|
b---------------------------9----12----12----|
g--------------7--7--7/9----9----12----12----|
d-----------5--7--7--7/9----9----12----12----|
a-----5--7---------------0----0-----0------0-|
e--0-----------------------------------------|

ඉහත පෙන්ව අති සටහනෙ 999,77,ලෙස ඒක සිරස් රෙකවක දක්ව ඇත.මෙ යින් අදහස් කෙරන්නේ එක්වර එම ස්ට්රිග්ස් පික් කල යුතු බවයි.